Projekt Erasmus +

W dniach 9-10 listopada w rumuńskim Turnu Magurele odbyło się spotkanie uczestników projektu Erasmus + „ Angażowanie uczniów w proces uczenia poprzez innowację ”. Projekt ten realizowany jest w naszej szkole od 1 września 2017 i trwać będzie do sierpnia 2019 r. Uczestniczy w nim pięć krajów – Polska, Rumunia, Włochy, Hiszpania oraz Wielka Brytania.

Założenia projektu uwzględniają rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, biologii, geografii w połączeniu z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Poprzez kontakty z innymi uczestnikami projektu rozwiną się także umiejętności językowe, przede wszystkim języka angielskiego.

Naszą szkołę reprezentowały: dyrektor mgr Grażyna Widera oraz koordynator projektu mgr Bożena Miera. Pozostali uczestnicy to: z Włoch Panie Albina Arpaia (dyrektor szkoły) oraz Giovanna Civale, z Hiszpanii Pani Milagros Trigo (koordynatorka całego projektu) oraz Pan Juan Manuel Blanco Vazquez, z Rumunii Panowie Razvan Vasile (dyrektor szkoły) oraz Paul Nicoara.

Niestety, zabrakło naszych partnerów z Wielkiej Brytanii, którzy najprawdopodobniej nie będą uczestniczyli w projekcie, choć nie jest to jeszcze przesądzone.

Czas spotkania został w całości poświęcony na omówienie planu realizacji przedsięwzięcia, przydziale zadań do wykonania przez szkoły uczestniczące w projekcie, ustaleniu harmonogramu pracy, monitorowania poszczególnych etapów oraz sposobów komunikacji pomiędzy partnerami. Ustalono również, jakie programy i platformy będą wykorzystywane do bieżących działań oraz upowszechniania powstałych materiałów.

„Stworzenie Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego”

Szanowni Państwo,

dzięki Państwa zaangażowaniu projekt „Stworzenie Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego” zdobył największą ilość głosów w Chorzowie II i będzie realizowany w roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa.

Otrzymaliśmy 2687 punktów (o 531 więcej od pomysłu, który zdobył drugie miejsce).
Szczegółowa informacja na stronie https://bo.chorzow.eu/

Dziękuję!

Grażyna Widera

Dyrektor Szkoły

Rada rodziców

Konto Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Chorzowie

Ślaski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach ul. Kopernika 5 40-064 Katowice

31 84370002 0020 0216 0038 0001

Ubezpieczenie

Rok szkolny 2016/2017

AIG

Aby zapewnić Państwu dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży uruchomiona została specjalna stronę internetową.

www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt do Ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Link znajduje się w zakładce BEZPIECZNY UCZEŃ na stronie Librus Synergia.

Pedagog

Pedagog szkolny  ZSO nr 1- mgr Alicja Niczyporuk zaprasza:

Godziny pracy:

Poniedziałek

8.30 – 12.30

Wtorek

10.00 -14.00

Środa

14. 00 -17.00

Czwartek

10.00 -14.00

Piątek

8.00 – 13.00

 

Ewentualny inny termin po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 322411719 lub
322411711

Uczniu!

Zwróć się do pedagoga  gdy:

– Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

– Masz trudności z nauką,

– Wiesz o problemach przyjaciół i nie wiesz jak im pomóc,

– Czujesz się, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

– Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

– Nie potrafisz porozumieć się z kolegami,

– Chciałbyś z kimś porozmawiać,

–  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

– Chcesz podzielić się sukcesem , radością,

Rodzicu/ Opiekunie

Ze swoim problemem nie pozostajesz sam.  Jeśli  pozwolisz sobie pomóc, zawsze możesz skorzystać z porady pedagoga i psychologa.

 

„ Mieć czas dla dziecka  to początek wielkiego wychowania”

–  Karl Hesselbacher

Ważne telefony i adresy:

Gdzie możesz uzyskać pomoc :

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Chorzów, ul. Pawła11 — Tel. 32 2415439

Ośrodek  Pomocy Społecznej  –  Chorzów, ul. Kruszcowa 22 –  Tel. 32 771 6399

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  –  Chorzów, ul Siemianowicka 58 –  Tel.  –  32 241 6887

Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Tel. 0801 1200 02

Pomarańczowa Linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków   –  Tel.  –   801 1400 68

Oddział  Detoksykacyjny  dla Młodzieży  –  Lubliniec  Tel.  –  34 3562 451

Centrum pomocy dla osób Uzależnionych i ich Rodzin – Katowice, ul. Marcinkowskiego 17A – Tel. 32 209 00 09