•      Pedagog szkolny, mgr Alicja Niczyporuk

     

     

    Godziny pracy pedagoga szkolnego:

    Poniedziałek 8.30 – 12.30
    Wtorek 10.00 –14.00
    Środa 14. 00 –17.00
    Czwartek 10.00 –14.00
    Piątek 8.00 – 13.00

     

    Ewentualny inny termin po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 322411719 lub 322411711

     

    Uczniu!

    Zwróć się do pedagoga  gdy:

    – Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

    – Masz trudności z nauką,

    – Wiesz o problemach przyjaciół i nie wiesz jak im pomóc,

    – Czujesz się, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

    – Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

    – Nie potrafisz porozumieć się z kolegami,

    – Chciałbyś z kimś porozmawiać,

    –  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

    – Chcesz podzielić się sukcesem , radością,

     

    Rodzicu/ Opiekunie

     

    Ze swoim problemem nie pozostajesz sam.  Jeśli  pozwolisz sobie pomóc, zawsze możesz skorzystać z porady pedagoga i psychologa.

     

    „ Mieć czas dla dziecka  to początek wielkiego wychowania”

    –  Karl Hesselbacher

    Ważne telefony i adresy:

    Gdzie możesz uzyskać pomoc :

    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Chorzów, ul. Pawła11 — Tel. 32 2415439

    Ośrodek  Pomocy Społecznej  –  Chorzów, ul. Kruszcowa 22 –  Tel. 32 771 6399

    Ośrodek Interwencji Kryzysowej  –  Chorzów, ul Siemianowicka 58 –  Tel.  –  32 241 6887

    Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Tel. 0801 1200 02

    Pomarańczowa Linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków   –  Tel.  –   801 1400 68

    Oddział  Detoksykacyjny  dla Młodzieży  –  Lubliniec  Tel.  –  34 3562 451

    Centrum pomocy dla osób Uzależnionych i ich Rodzin – Katowice, ul. Marcinkowskiego 17A – Tel. 32 209 00 09