Dyrekcja

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

w skład którego wchodzą:

II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia

Gimnazjum nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

Dyrektor szkoły:

mgr Grażyna Widera
dyrektor.zso@gmail.com

Wicedyrektor:

mgr Mariola Steuer – Cebula

Nauczyciele

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Biadacz Bożena Matematyka
Bialik Hanna Matematyka, Podstawy Przedsiębiorczości, Ekonomia w praktyce
Breguła Brygida Zajęcia rewalidacyjne
Bugdoł Barbara Język polski
Dąbrowska Aleksandra Chemia
Dukalska Urszula Język angielski
Dulian Andrzej Język polski
Gliga Anna Geografia, Ekonomia w praktyce
Górska Beata Biblioteka
Grychtoł Anna Biologia
Harnasz Michał Religia
Iwanowska Agnieszka Matematyka, Fizyka
Janiszewska Bronisława Wychowanie fizyczne
Jopek Grażyna Biblioteka
Kulej Urszula Zajęcia rewalidacyjne
Labocha Arkadiusz Podstawy Funkcjonowania Służb Mundurowych
Lamch Janusz Matematyka, Fizyka
Łubkowska – Baszczak Ewa Geografia
Mach Grzegorz Historia, Wiedza o Społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
Manowski Marek Język niemiecki
Mazur Dorota Język włoski
Miera Bożena Język francuski
Nowak-Struk Aneta Język polski
Niczyporuk Alicja Pedagog szkolny
Ormiańska Grażyna Informatyka
Ostafiński Tomasz Język angielski
Paliński Krzysztof Edukacja filmowa, Zajęcia artystyczne
Piecuch Ilona Wychowanie fizyczne, Chemia
Puszer Joanna Język angielski
Różalska Zuzanna Religia
Sarnowska Dagmara Psycholog szkolny
Staczewska Beata Biologia
Steuer – Cebula Mariola Historia, Wiedza o Społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
Śmigielska Ilona Historia, Historia i społeczeństwo
Taracińska –Świerszcz  Alicja Plastyka
Widera Grażyna Muzyka, Wiedza o kulturze, Zajęcia artystyczno-wokalne
Wieczorek Iwona Język angielski
Wyrębak Robert Wychowanie fizyczne
Ziółkowski Marek Zajęcia techniczne
Zawierta Marek Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, Edukacja dla bezpieczeństwa,
Zwierzyński Artur Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowanie fizyczne
Żylwis Marzena Język polski

Parada „STOP SMOG” przeszła ulicami miasta!

W dniu 3 marca br. uczniowie ZSO nr 1 „uzbrojeni” w transparenty, barwne rekwizyty (niebieskie baloniki, maski antysmogowe) oraz głośne wuwuzele przeszli ulicami Chorzowa. Zatrzymując się w wielu miejscach, m.in. na ulicy Wolności czy pod Urzędem Miasta, skandowali hasła propagujące dbałość o czystość powietrza czy negujące nieodpowiednie zachowania względem środowiska.
Manifestacja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców Chorzowa – wielu podchodziło, gratulując inicjatywy, dopytywało o szczegóły akcji czy wskazywało inne rejony miasta, gdzie warto byłoby uświadamiać ludzi… Przypominamy, że parada „STOP SMOG” jest jednym z elementów kampanii antysmogowej zorganizowanej przez społeczność ZSO nr 1!

W piątek 02 marca 2017 delegacja uczniów naszej szkoły – Sara, Agnieszka i Vanessa spotkała się z panią Anną Kotyś, Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chorzowie. Pani Dyrektor z uwagą wysłuchała relacji uczniów prezentujących nasze działania na rzecz ochrony środowiska i życząc dalszych sukcesów złożyła swój podpis na liście Ambasadorów Czystego Powietrza

Dbaj o czystość powietrza!
Nie pal śmieci!
Kampania antysmogowa STOP SMOG organizowana przez ZSO nr 1 w Chorzowie.

Zjazd absolwentów

W dniu 27.05.2017r o godz. 10:00 odbędzie się Zjazd Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie.
Odpłatność w wysokości 40 zł należy wpłacać do dnia 12 maja 2017 r. na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 :
ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY „SILESIA” W KATOWICACH, O/CHORZÓW 31 8437 0002 0020 0216 0038 0001
W tytule przelewu prosimy zamieszczać imię nazwisko oraz rocznik.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres : zjazd.ligon@gmail.com
zamieszczając w nich imię nazwisko oraz rocznik
Informacje – tel: 32 241 17 11
Wszystkich absolwentów „Ligonia” serdecznie zapraszamy!

Harmonogram:
9:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:30 Program artystyczny
Spotkanie w rocznikach