Pedagog

Pedagog szkolny  ZSO nr 1- mgr Alicja Niczyporuk zaprasza:

Godziny pracy:

Poniedziałek

8.30 – 12.30

Wtorek

10.00 -14.00

Środa

14. 00 -17.00

Czwartek

10.00 -14.00

Piątek

8.00 – 13.00

 

Ewentualny inny termin po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 322411719 lub
322411711

Uczniu!

Zwróć się do pedagoga  gdy:

– Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

– Masz trudności z nauką,

– Wiesz o problemach przyjaciół i nie wiesz jak im pomóc,

– Czujesz się, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

– Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

– Nie potrafisz porozumieć się z kolegami,

– Chciałbyś z kimś porozmawiać,

–  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

– Chcesz podzielić się sukcesem , radością,

Rodzicu/ Opiekunie

Ze swoim problemem nie pozostajesz sam.  Jeśli  pozwolisz sobie pomóc, zawsze możesz skorzystać z porady pedagoga i psychologa.

 

„ Mieć czas dla dziecka  to początek wielkiego wychowania”

–  Karl Hesselbacher

Ważne telefony i adresy:

Gdzie możesz uzyskać pomoc :

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Chorzów, ul. Pawła11 — Tel. 32 2415439

Ośrodek  Pomocy Społecznej  –  Chorzów, ul. Kruszcowa 22 –  Tel. 32 771 6399

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  –  Chorzów, ul Siemianowicka 58 –  Tel.  –  32 241 6887

Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Tel. 0801 1200 02

Pomarańczowa Linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków   –  Tel.  –   801 1400 68

Oddział  Detoksykacyjny  dla Młodzieży  –  Lubliniec  Tel.  –  34 3562 451

Centrum pomocy dla osób Uzależnionych i ich Rodzin – Katowice, ul. Marcinkowskiego 17A – Tel. 32 209 00 09