Rada rodziców

Konto Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Chorzowie

Ślaski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach ul. Kopernika 5 40-064 Katowice

31 84370002 0020 0216 0038 0001

Ubezpieczenie

Rok szkolny 2016/2017

AIG

Aby zapewnić Państwu dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży uruchomiona została specjalna stronę internetową.

www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt do Ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Link znajduje się w zakładce BEZPIECZNY UCZEŃ na stronie Librus Synergia.