Regulamin Cookies

Zespół Szkół Ogólnokształcących stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług stosuje pliki „cookie”.
Pliki „cookie” umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Usługobiorców.
Pliki „cookie” nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.
Plik „cookie” stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z niniejszej strony do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.
W plikach „cookie” mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików „cookie” jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.
W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że plik „cookie” został przesłany.