Administracja

 

Lista pracowników obsługi i administracji

 

 

Sekretariat

Korbel Agnieszka

Kudła-Bacior Barbara

Uhl Bożena

 

Kuchnia/Intendent

Bulowska Beata

Starzec Paweł

 

Obsługa

Dziacko Sonia

Halemba Mariola

Książek Ewa

Szewczyk Kornelia

Szmajduch Małgorzata

Tomecka Karina

 

Rzemieślnik

Matlak Andrzej

Włodarczyk Piotr

 

Pielęgniarka

Lewicka Marianna

Parada „STOP SMOG” przeszła ulicami miasta!

W dniu 3 marca br. uczniowie ZSO nr 1 „uzbrojeni” w transparenty, barwne rekwizyty (niebieskie baloniki, maski antysmogowe) oraz głośne wuwuzele przeszli ulicami Chorzowa. Zatrzymując się w wielu miejscach, m.in. na ulicy Wolności czy pod Urzędem Miasta, skandowali hasła propagujące dbałość o czystość powietrza czy negujące nieodpowiednie zachowania względem środowiska.
Manifestacja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców Chorzowa – wielu podchodziło, gratulując inicjatywy, dopytywało o szczegóły akcji czy wskazywało inne rejony miasta, gdzie warto byłoby uświadamiać ludzi… Przypominamy, że parada „STOP SMOG” jest jednym z elementów kampanii antysmogowej zorganizowanej przez społeczność ZSO nr 1!

W piątek 02 marca 2017 delegacja uczniów naszej szkoły – Sara, Agnieszka i Vanessa spotkała się z panią Anną Kotyś, Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chorzowie. Pani Dyrektor z uwagą wysłuchała relacji uczniów prezentujących nasze działania na rzecz ochrony środowiska i życząc dalszych sukcesów złożyła swój podpis na liście Ambasadorów Czystego Powietrza

Dbaj o czystość powietrza!
Nie pal śmieci!
Kampania antysmogowa STOP SMOG organizowana przez ZSO nr 1 w Chorzowie.

Zjazd absolwentów

W dniu 27.05.2017r o godz. 10:00 odbędzie się Zjazd Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie.
Odpłatność w wysokości 40 zł należy wpłacać do dnia 12 maja 2017 r. na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 :
ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY „SILESIA” W KATOWICACH, O/CHORZÓW 31 8437 0002 0020 0216 0038 0001
W tytule przelewu prosimy zamieszczać imię nazwisko oraz rocznik.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres : zjazd.ligon@gmail.com
zamieszczając w nich imię nazwisko oraz rocznik
Informacje – tel: 32 241 17 11
Wszystkich absolwentów „Ligonia” serdecznie zapraszamy!

Harmonogram:
9:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:30 Program artystyczny
Spotkanie w rocznikach