Ubezpieczenie

Rok szkolny 2016/2017

AIG

Aby zapewnić Państwu dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży uruchomiona została specjalna stronę internetową.

www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt do Ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Link znajduje się w zakładce BEZPIECZNY UCZEŃ na stronie Librus Synergia.

Zebrania

  • Zebrania i konsultacje

I  PÓŁROCZE

6.09.2017 Zebranie informacyjne, zapoznanie ze Statutem, zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz organizacją roku szkolnego, w tym terminami badania efektów edukacyjnych
25.10.2017 Konsultacje indywidualne
13.12.2017 Zebranie (poinformowanie o przewidywanych ocenach ndst.)
3.01.2018 Konsultacje, w tym poinformowanie o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych

II  PÓŁROCZE

14.03.2018 Zebranie
18.04.2018 Konsultacje dla rodziców uczniów klas 2-3 G oraz I-II LO

Zebrania dla rodziców uczniów klas trzecich LO, w tym poinformowanie o wszystkich przewidywanych ocenach końcowych

23.05.2018 Zebranie (w tym informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie w AIG. Wysokość składki przy sumie ubezpieczenia 12 500,00 zł wynosi 44,00 zł. Składka płatna jest do 26 września 2017 r. u wychowawcy (w dniu zebrania z rodzicami) lub sekretariacie szkoły.

Pedagog

Pedagog szkolny  ZSO nr 1- mgr Alicja Niczyporuk zaprasza:

Godziny pracy:

Poniedziałek

8.30 – 12.30

Wtorek

10.00 -14.00

Środa

14. 00 -17.00

Czwartek

10.00 -14.00

Piątek

8.00 – 13.00

 

Ewentualny inny termin po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 322411719 lub
322411711

Uczniu!

Zwróć się do pedagoga  gdy:

– Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

– Masz trudności z nauką,

– Wiesz o problemach przyjaciół i nie wiesz jak im pomóc,

– Czujesz się, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

– Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

– Nie potrafisz porozumieć się z kolegami,

– Chciałbyś z kimś porozmawiać,

–  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

– Chcesz podzielić się sukcesem , radością,

Rodzicu/ Opiekunie

Ze swoim problemem nie pozostajesz sam.  Jeśli  pozwolisz sobie pomóc, zawsze możesz skorzystać z porady pedagoga i psychologa.

 

„ Mieć czas dla dziecka  to początek wielkiego wychowania”

–  Karl Hesselbacher

Ważne telefony i adresy:

Gdzie możesz uzyskać pomoc :

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Chorzów, ul. Pawła11 — Tel. 32 2415439

Ośrodek  Pomocy Społecznej  –  Chorzów, ul. Kruszcowa 22 –  Tel. 32 771 6399

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  –  Chorzów, ul Siemianowicka 58 –  Tel.  –  32 241 6887

Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Tel. 0801 1200 02

Pomarańczowa Linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków   –  Tel.  –   801 1400 68

Oddział  Detoksykacyjny  dla Młodzieży  –  Lubliniec  Tel.  –  34 3562 451

Centrum pomocy dla osób Uzależnionych i ich Rodzin – Katowice, ul. Marcinkowskiego 17A – Tel. 32 209 00 09

Dyrekcja

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

w skład którego wchodzą:

II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia

Gimnazjum nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

Dyrektor szkoły:

mgr Grażyna Widera
dyrektor.zso@gmail.com

Wicedyrektor:

mgr Mariola Steuer – Cebula

Nauczyciele

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Biadacz Bożena Matematyka
Bialik Hanna Matematyka, Podstawy Przedsiębiorczości, Ekonomia w praktyce
Breguła Brygida Zajęcia rewalidacyjne
Bugdoł Barbara Język polski
Dąbrowska Aleksandra Chemia
Dukalska Urszula, Język angielski
Dulian Andrzej Język polski
Gliga Anna Geografia, Ekonomia w praktyce
Górska Beata Biblioteka
Grychtoł Anna Biologia
Harnasz Michał Religia
Iwanowska Agnieszka Matematyka, Fizyka
Janiszewska Bronisława Wychowanie fizyczne
Jopek Grażyna Biblioteka
Kulej Urszula Zajęcia rewalidacyjne
Labocha Arkadiusz Podstawy Funkcjonowania Służb Mundurowych
Lamch Janusz Matematyka, Fizyka
Łubkowska – Baszczak Ewa Geografia
Mach Grzegorz Historia, Wiedza o Społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
Manowski Marek Język niemiecki
Mazur Dorota Język włoski
Miera Bożena Język francuski
Nowak-Struk Aneta Język polski
Niczyporuk Alicja Pedagog szkolny
Ormiańska Grażyna Informatyka
Ostafiński Tomasz Język angielski
Paliński Krzysztof Edukacja filmowa, zajęcia artystyczne
Piecuch Ilona Wychowanie fizyczne, Chemia
Puszer Joanna Język angielski
Różalska Zuzanna Religia
Sarnowska Dagmara Psycholog szkolny
Staczewska Beata Biologia
Steuer – Cebula Mariola Historia, Wiedza o Społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
Śmigielska Ilona Historia, Historia i społeczeństwo
Taracińska –Świerszcz  Alicja Plastyka
Widera Grażyna Muzyka, Wiedza o kulturze, Zajęcia artystyczno-wokalne
Wieczorek Iwona Język angielski
Wyrębak Robert Wychowanie fizyczne
Ziółkowski Marek Zajęcia techniczne
Zawierta Marek Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, Edukacja dla bezpieczeństwa,
Zwierzyński Artur Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowanie fizyczne
Żylwis Marzena Język polski