Rada rodziców

Konto Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Chorzowie

Ślaski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach ul. Kopernika 5 40-064 Katowice

31 84370002 0020 0216 0038 0001

Ubezpieczenie

Rok szkolny 2016/2017

AIG

Aby zapewnić Państwu dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży uruchomiona została specjalna stronę internetową.

www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt do Ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Link znajduje się w zakładce BEZPIECZNY UCZEŃ na stronie Librus Synergia.

Pedagog

Pedagog szkolny  ZSO nr 1- mgr Alicja Niczyporuk zaprasza:

Godziny pracy:

Poniedziałek

8.30 – 12.30

Wtorek

10.00 -14.00

Środa

14. 00 -17.00

Czwartek

10.00 -14.00

Piątek

8.00 – 13.00

 

Ewentualny inny termin po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 322411719 lub
322411711

Uczniu!

Zwróć się do pedagoga  gdy:

– Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

– Masz trudności z nauką,

– Wiesz o problemach przyjaciół i nie wiesz jak im pomóc,

– Czujesz się, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

– Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

– Nie potrafisz porozumieć się z kolegami,

– Chciałbyś z kimś porozmawiać,

–  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

– Chcesz podzielić się sukcesem , radością,

Rodzicu/ Opiekunie

Ze swoim problemem nie pozostajesz sam.  Jeśli  pozwolisz sobie pomóc, zawsze możesz skorzystać z porady pedagoga i psychologa.

 

„ Mieć czas dla dziecka  to początek wielkiego wychowania”

–  Karl Hesselbacher

Ważne telefony i adresy:

Gdzie możesz uzyskać pomoc :

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Chorzów, ul. Pawła11 — Tel. 32 2415439

Ośrodek  Pomocy Społecznej  –  Chorzów, ul. Kruszcowa 22 –  Tel. 32 771 6399

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  –  Chorzów, ul Siemianowicka 58 –  Tel.  –  32 241 6887

Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Tel. 0801 1200 02

Pomarańczowa Linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków   –  Tel.  –   801 1400 68

Oddział  Detoksykacyjny  dla Młodzieży  –  Lubliniec  Tel.  –  34 3562 451

Centrum pomocy dla osób Uzależnionych i ich Rodzin – Katowice, ul. Marcinkowskiego 17A – Tel. 32 209 00 09

Dyrekcja

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

w skład którego wchodzą:

II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia

Gimnazjum nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

Dyrektor szkoły:

mgr Grażyna Widera
dyrektor.zso@gmail.com

Wicedyrektor:

mgr Mariola Steuer – Cebula

Nauczyciele

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie

nazwisko i imię nauczany przedmiot
1 Bałazińska Ewa język angielski
2 Bątorek Gazda Małgorzata zajęcia artystyczne
3 Biadacz Bożena matematyka
4 Bialik Hanna matematyka PP
5 Breguła Brygida zajęcia rewalidacyjne
6 Bugdoł Barbara język polski
7 Chwapińska Anna zajęcia artystyczne
8 Dąbrowska Aleksandra chemia
9 Dobrowolski Wojciech kryminalistyka
10 Dukalska Urszula język angielski
11 Dulian Andrzej wicedyrektor/język polski
12 Gliga Anna geografia
13 Godlewska Kosak Magdalena biologia
14 Górska Beata biblioteka
15 Harnasz Michał religia
16 Iwanowska Agnieszka matematyka
17 Janiszewska Bronisława wychowanie fizyczne
18 Jendralska Katarzyna psycholog
19 Jopek Grażyna biblioteka
20 Kałuża Izabela matematyka
21 Klisiatys Monika język włoski
22 Kulej Urszula zajęcia rewalidacyjne
23 Kusiak Jolanta język polski
24 Lamch Janusz fizyka
25 Łubkowska – Baszczak Ewa geografia
26 Mach Grzegorz historia i wos
27 Madeja Mirosław przysposobienie wojskowe
28 Manowski Marek język niemiecki
29 Mazur dorota język włoski
30 Miera Bożena jezyk francuski
31 Mizera Daniel biologia
32 Niczyporuk Alicja pedagog
33 Ormiańska Grażyna informatyka
34 Ostafiński Tomasz język angielski
35 Pawełczyk Anna psycholog
36 Peczyński Adam wychowanie fizyczne
37 Piecuch ilona chemia i wychowanie fizyczne
38 Puszer Joanna język angielski
39 Różalska Zuzanna religia
40 Rycka Aleksandra język niemiecki
41 Staczewska Beata biologia
42 Steuer – Cebula Mariola wicedyrektor/historia/wos
43 Struk Nowak Aneta język polski
44 Śmigielska Ilona historia
45 Widera Grażyna dyrektor/ muzyka
46 Wieczorek Iwona język angielski
47 Wyrębak Robert wychowanie fizyczne
48 Zawierta Marek przysposobienie wojskowe
49 Ziółkowski Marek technika
50 Zwierzyński Artur wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa