• „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: wyzwanie włączenia!”
    • „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: wyzwanie włączenia!”

    • 13.06.2018 14:58
    • W dniach 18-25 lutego 2018 roku grupa 5 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wzięła udział w kursie szkoleniowym z zakresu metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: wyzwanie włączenia!” odbyło się w ramach programu Erasmus +KA1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej W Sesimbrze w Portugalii. Kurs szkoleniowy został przeprowadzony przez trenerów z instytucji edukacyjnej non profit, która zapewnia wsparcie edukacyjne dla pracowników szkół podstawowych i średnich CREF - Centro de Recursos Educativos e Formação.
    • więcej
    • Angażowanie uczniów w proces uczenia się przez innowację – spotkanie projektowe
    • Angażowanie uczniów w proces uczenia się przez innowację – spotkanie projektowe

    • 26.09.2018 09:29
    • W dniach 9-10 listopada w rumuńskim Turnu Magurele odbyło się spotkanie uczestników projektu Erasmus + „ Angażowanie uczniów w proces uczenia poprzez innowację ”. Projekt ten realizowany jest w naszej szkole od 1 września 2017 i trwać będzie do sierpnia 2019 r. Uczestniczy w nim pięć krajów – Polska, Rumunia, Włochy, Hiszpania oraz Wielka Brytania...
    • więcej