Rada rodziców

  • Konto Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Chorzowie

Ślaski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach ul. Kopernika 5 40-064 Katowice

31 84370002 0020 0216 0038 0001