Nauczyciele

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie

nazwisko i imię nauczany przedmiot
1 Bałazińska Ewa język angielski
2 Bątorek Gazda Małgorzata zajęcia artystyczne
3 Biadacz Bożena matematyka
4 Bialik Hanna matematyka PP
5 Breguła Brygida zajęcia rewalidacyjne
6 Bugdoł Barbara język polski
7 Chwapińska Anna zajęcia artystyczne
8 Dąbrowska Aleksandra chemia
9 Dobrowolski Wojciech kryminalistyka
10 Dukalska Urszula język angielski
11 Dulian Andrzej wicedyrektor/język polski
12 Gliga Anna geografia
13 Godlewska Kosak Magdalena biologia
14 Górska Beata biblioteka
15 Harnasz Michał religia
16 Iwanowska Agnieszka matematyka
17 Janiszewska Bronisława wychowanie fizyczne
18 Jendralska Katarzyna psycholog
19 Jopek Grażyna biblioteka
20 Kałuża Izabela matematyka
21 Klisiatys Monika język włoski
22 Kulej Urszula zajęcia rewalidacyjne
23 Kusiak Jolanta język polski
24 Lamch Janusz fizyka
25 Łubkowska – Baszczak Ewa geografia
26 Mach Grzegorz historia i wos
27 Madeja Mirosław przysposobienie wojskowe
28 Manowski Marek język niemiecki
29 Mazur dorota język włoski
30 Miera Bożena jezyk francuski
31 Mizera Daniel biologia
32 Niczyporuk Alicja pedagog
33 Ormiańska Grażyna informatyka
34 Ostafiński Tomasz język angielski
35 Pawełczyk Anna psycholog
36 Peczyński Adam wychowanie fizyczne
37 Piecuch ilona chemia i wychowanie fizyczne
38 Puszer Joanna język angielski
39 Różalska Zuzanna religia
40 Rycka Aleksandra język niemiecki
41 Staczewska Beata biologia
42 Steuer – Cebula Mariola wicedyrektor/historia/wos
43 Struk Nowak Aneta język polski
44 Śmigielska Ilona historia
45 Widera Grażyna dyrektor/ muzyka
46 Wieczorek Iwona język angielski
47 Wyrębak Robert wychowanie fizyczne
48 Zawierta Marek przysposobienie wojskowe
49 Ziółkowski Marek technika
50 Zwierzyński Artur wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa