Nauczyciele

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Biadacz Bożena Matematyka
Bialik Hanna Matematyka, Podstawy Przedsiębiorczości, Ekonomia w praktyce
Breguła Brygida Zajęcia rewalidacyjne
Bugdoł Barbara Język polski
Dąbrowska Aleksandra Chemia
Dukalska Urszula, Język angielski
Dulian Andrzej Język polski
Gliga Anna Geografia, Ekonomia w praktyce
Górska Beata Biblioteka
Grychtoł Anna Biologia
Harnasz Michał Religia
Iwanowska Agnieszka Matematyka, Fizyka
Janiszewska Bronisława Wychowanie fizyczne
Jopek Grażyna Biblioteka
Kulej Urszula Zajęcia rewalidacyjne
Labocha Arkadiusz Podstawy Funkcjonowania Służb Mundurowych
Lamch Janusz Matematyka, Fizyka
Łubkowska – Baszczak Ewa Geografia
Mach Grzegorz Historia, Wiedza o Społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
Manowski Marek Język niemiecki
Mazur Dorota Język włoski
Miera Bożena Język francuski
Nowak-Struk Aneta Język polski
Niczyporuk Alicja Pedagog szkolny
Ormiańska Grażyna Informatyka
Ostafiński Tomasz Język angielski
Paliński Krzysztof Edukacja filmowa, zajęcia artystyczne
Piecuch Ilona Wychowanie fizyczne, Chemia
Puszer Joanna Język angielski
Różalska Zuzanna Religia
Sarnowska Dagmara Psycholog szkolny
Staczewska Beata Biologia
Steuer – Cebula Mariola Historia, Wiedza o Społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
Śmigielska Ilona Historia, Historia i społeczeństwo
Taracińska –Świerszcz  Alicja Plastyka
Widera Grażyna Muzyka, Wiedza o kulturze, Zajęcia artystyczno-wokalne
Wieczorek Iwona Język angielski
Wyrębak Robert Wychowanie fizyczne
Ziółkowski Marek Zajęcia techniczne
Zawierta Marek Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, Edukacja dla bezpieczeństwa,
Zwierzyński Artur Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowanie fizyczne
Żylwis Marzena Język polski