Dyrekcja

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

w skład którego wchodzą:

II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia

Gimnazjum nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

Dyrektor szkoły:

mgr Grażyna Widera
dyrektor.zso@gmail.com

Wicedyrektor:

mgr Mariola Steuer – Cebula