Zjazd absolwentów

W dniu 27.05.2017r o godz. 10:00 odbędzie się Zjazd Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie.
Odpłatność w wysokości 40 zł należy wpłacać do dnia 12 maja 2017 r. na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 :
ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY „SILESIA” W KATOWICACH, O/CHORZÓW 31 8437 0002 0020 0216 0038 0001
W tytule przelewu prosimy zamieszczać imię nazwisko oraz rocznik.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres : zjazd.ligon@gmail.com
zamieszczając w nich imię nazwisko oraz rocznik
Informacje – tel: 32 241 17 11
Wszystkich absolwentów „Ligonia” serdecznie zapraszamy!

Harmonogram:
9:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:30 Program artystyczny
Spotkanie w rocznikach